جستجو در وب سایت

www.rayacall.com

info@rayacall.com

02191301330

مستقر در شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف

تنظیم تصویر بک گراند صفحه نمایش

تنظیم تصویر پس زمینه صفحه نمایش در ویندوز ۱۰

بسیاری از کاربران در طول روز، ساعات زیادی از اوقات خود را پای سیستم می گذرانند و بارها با تصویر […]