جستجو در وب سایت

www.rayacall.com

info@rayacall.com

02191301330

مستقر در شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف

تنظیم خاموش شدن اتوماتیک کامپیوتر

آموزش تنظیم خاموش شدن اتوماتیک در ویندوز ۱۰

حتما برای شما پیش آمده که به دلایلی نمی‌خواهید کامپیوتر خود را به صورت دستی خاموش کنید. گزینه Sleep و […]