جستجو در وب سایت

www.rayacall.com

info@rayacall.com

02191301330

مستقر در شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف

ایجاد هدر و فوتر در ورد (Header & Footer)

آموزش کامل هدر و فوتر در ورد (Header & Footer)

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر متنی در نرم‌افزار Word، سربرگ (Header) و پابرگ (Footer) آن می‌باشد. شما قبل از هرچیزی […]