جستجو در وب سایت

www.rayacall.com

info@rayacall.com

02191301330

مستقر در شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف

غیر فعال کردن Cortana در ویندوز 10

غیر فعال کردن Cortana در ویندوز ۱۰

برای غیر فعال کردن Cortana در ویندوز ۱۰ نیازی نیست خود را به زحمت بیندازید. کافی است این مطلب را […]