جستجو در وب سایت

www.rayacall.com

info@rayacall.com

02191301330

مستقر در شتابدهنده دانشگاه صنعتی شریف

Hibernate

فعال کردن Hibernate در ویندوز ۱۰

گزینه Hibernate در کامپیوتر ساختاری خواب مانند دارد و به خواب زمستانی مشهور است؛ زمانی که کامپیوتر را در وضعیت […]

فعال سازی Hibernate در ویندوز 10

فعال سازی Hibernate در ویندوز ۱۰

در منو Start ویندوز ۱۰ با کلیک بر روی Power، سه گزینه Sleep ،Shut Down و Restart پیش روی شما […]